top of page

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

законодательство.jpg

​Мы осуществляем бесплатное обеспечение протезами, ортезами и дополнительными средствами для личного ухода и защиты льготных категорий населения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины  от 05.04.2012 № 321

 1. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВІД 13.12.2006 (РАТИФІКАЦІЯ ВІД 16.12.2009)

 2. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28.06.1996 № 254К/96-ВР

 3. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ» ВІД 21.03.1991 № 875-XII

 4. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ» ВІД 06.10.2005 № 2961-IV

 5. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ» ВІД 19.06.2003 № 966-IV

 6. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПИТАННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» ВІД 03.12.2009 № 1317

 7. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІКАРСЬКО-КОНСУЛЬТАТИВНИМИ КОМІСІЯМИ ІНВАЛІДНОСТІ ДІТЯМ» ВІД 21 ЛИСТОПАДА 2013 Р. № 917

 8. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ, ЩО НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ» ВІД 14.11.2012 № 1039

 9. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ, ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ, ПЕРЕЛІКУ ТАКИХ ЗАСОБІВ» ВІД 05.04.2012 № 321

 10. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОТЕЗУВАННЯ ТА ОРТЕЗУВАННЯ ВИРОБАМИ ПІДВИЩЕНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ЗА НОВІТНІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ ВИГОТОВЛЕННЯ, ЯКІ ВІДСУТНІ В УКРАЇНІ, ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ ТА/АБО ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ І ВТРАТИЛИ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ КІНЦІВКИ АБО КІНЦІВОК» ВІД 1 ЖОВТНЯ 2014 Р. № 518

 11. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТИПОВОЇ ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ» ВІД 08.12.2006 № 1686

 12. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ПРОГРАМУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДА» ВІД 23.05.2007 № 757

 13. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ІНВАЛІДАМ, ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ І ДІТЯМ ДО ДВОХ РОКІВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО ГРУПИ РИЗИКУ ЩОДО ОТРИМАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ, РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» ВІД 31.01.2007 № 80

 14. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПЛАТИ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕРЕЛІКУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, УМОВ ТА ПОРЯДКУ ЇХ НАДАННЯ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ВІД 19.12.2012 № 1184.

 15. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЇХ ПЕРЕЛІКУ» ВІД 14.01.2004 № 12

 16. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ НА ПЛАТНІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ» ВІД 09.04.2005 № 268

 17. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ «ДЕЯКІ ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ» ВІД 09.08.2016 № 855.

 18. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ІНВАЛІДА, ДИТИНИ-ІНВАЛІДА, ІНШОЇ ОСОБИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА ЇХ ФАКТИЧНИМ МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ, ПЕРЕБУВАННЯ» ВІД 23.09.2014 № 683

 19. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКІВ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНВАЛІДА, ДИТИНИ-ІНВАЛІДА, ІНШОЇ ОСОБИ» ВІД 20.01.2015 № 37

 20. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЛІДІВ, ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ» ВІД 04.07.2012 № 400

 21. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЬМИ ВІКОМ ДО ДВОХ РОКІВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО ГРУПИ РИЗИКУ ЩОДО ОТРИМАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ, РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ (РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ) ПОСЛУГ У РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВАХ» ВІД 28.07.2016 № 825

 22. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННЕ ТА СКЛАДНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ ТА ОРТЕЗУВАННЯ ОСІБ З ВАДАМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ» ВІД 22.09.2004 № 234.

 23. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ «ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТА СПИСАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ» ВІД 18.02.2015 № 186

 24. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАЦІОНАРНЕ (РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ) ВІДДІЛЕННЯ ПЕРВИННОГО І СКЛАДНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ ТА ОРТЕЗУВАННЯ» ВІД 29.09.2015 № 974.

 25. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДА, ДИТИНИ-ІНВАЛІДА ТА ПОРЯДКУ ЇХ СКЛАДАННЯ» ВІД 08.10.2007 № 623

 26. СПІЛЬНИЙ НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЇХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ШИФРІВ ТА ВІДПОВІДНИХ ЇМ ХВОРОБ ЗА МІЖНАРОДНОЮ СТАТИСТИЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ХВОРОБ ТА СПОРІДНЕНИХ ПРОБЛЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» ВІД 30.09.2014 № 708/685

 27. НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Київської міської державної адміністрації) від 19 вересня 2016 року N 483 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КИЯН ОРТОПЕДИЧНИМ ВЗУТТЯМ ТА ОРТОПЕДИЧНИМИ УСТІЛКАМИ, ЗАСОБАМИ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ, ШАПОЧКАМИ ДЛЯ КУПАННЯ ЛЕЖАЧИХ ХВОРИХ

bottom of page